Dominika Trnovská

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave