Program Astroworkshopu 2022

nedeľa 2022‐09‐25
08:00 – 09:30 Raňajky
09:30 – 12:30 Upratovanie a odchod