Program Astroworkshopu 2022

sobota 2022‐09‐24
08:00 – 09:30 Raňajky
09:30 – 10:00 Michal Šturc Gravitácia na veľkých škálach a tmavá hmota
Ako alternatívy k tmavej hmote sa používajú buď modifikovaná Newtonovská dynamika (MOND) alebo modifikovaná gravitácia (MOG). Obe hypotézy sa však majú prejaviť len pri gravitačných zrýchleniach na úrovni 1,2 × 10⁻¹⁰ ms⁻². Takéto zrýchlenia pôsobiace na hviezdy v galaxii pozorujeme až od galaktocentrickej vzdialenosti 9 kpc, čo pochopiteľne komplikuje experimentálne overenia.

Dá sa však ukázať (a aj si ukážeme), že oblasti s dostatočne nízkym gravitačným zrýchlením sa dajú nájsť aj v Slnečnej sústave.
10:00 – 10:30 Martin Baláž Kam za Perzeidmi?
Distribučná funkcia jasnosti meteorov je neúprosná a tvrdí, že s rastúcou limitnou magitúdou počet pozorovateľných meteorov prudko narastá. Čoraz rozšírenejšie LED svietidlá, rozširovanie miest a ciest a v neposlednom rade Starlink však nočnú oblohu stále viac devastujú. Na Slovensku a v blízkom okolí sa našťastie stále nachádza aspoň niekoľko miest, kde je obloha dostatočne tmavá a čistá. V prezentácii zhrniem svoje skúsenosti z posledných desiatich rokov a ukážem miesta, kam sa oplatí vycestovať.
10:30 – 10:45 Tomáš Vörös Numerické modelovanie jasnosti Mesiaca
Programy na simuláciu nočnej oblohy ako napríklad Stellarium určujú jasnosť Mesiaca zväčša jednoduchým vzorcom obsahujúcim fázový uhol a vzdialenosť Mesiaca od Zeme. V tomto príspevku si ukážeme, ako sa to dá spraviť poriadnejšie. Využijeme na to tzv. Hapkeho model odrazivosti a dáta z družice LRO, vďaka čomu náš numerický výpočet dokáže simulovať aj ďalšie vplyvy na jasnosť Mesiaca ako sú priestorové variácie mesačného albeda a mesačná librácia.
11:00 – 12:00 Yoga session
Hodinová lekcia yogy s inštruktorkou Viktóriou Dižovou.
12:15 – 13:15 Obed
Kurací vývar
Pečené kura so zemiakovou kašou
13:15 – 13:30 Kateryna Kulish Výskum prachovej zložky hyperbolickej kométy C/2015 VL62
13:30 – 14:00 Marek Jurčík Alternatívne vesmírne pohony
V súčasnosti každá krajina na vynesenie ľudskej posádky do vesmíru a na prepravu ľudí vo vesmíre, používa rakety spaľujúce vysokovýbušné chemické palivo. Hoci používané zmesi palív a aj konštrukcie motorov sa líšia, všetky fungujú vďaka Newtonovmu princípu akcie a reakcie. Spaľované palivo unikajúce jedným smerom tlačí raketu smerom opačným.

Hoci vďaka týmto princípom sa ľudia dostali na Mesiac, pri letoch k vzdialenejším objektom sú nepraktické, ba až nepoužiteľné. Z toho dôvodu viacero konštruktérov prišlo s návrhmi, ktoré využívajú úplne odlišné princípy pohonu. V tejto prednáške budú prezentované niektoré z nich. Taktiež budú prebrané možnosti ich využitia a ich nevýhody.
14:00 – 14:15 Šimon Mackovjak Využitie strojového učenia pre štúdium kozmického počasia
Strojové učenie sa stáva štvrtým pilierom vedeckého výskumu. Popri teórii, experimentoch a simuláciách predstavuje ďalší zásadný spôsob skúmania prírody a odhaľovania stále skrytých javov. Techniky strojového učenia začínajú zohrávať dôležitú úlohu najmä v doménach s obrovským množstvom dát, akou je aj kozmická fyzika. Počas prednášky bude prezentované, ako sa využívajú techniky strojového učenia vo výskume blízkeho vesmíru na Oddelení kozmickej fyziky ÚEF SAV, v. v. i. v Košiciach.
14:15 – 15:15 Dušan Kalmančok Prehliadka areálu observatória
15:15 – 17:30 Výlet – Veľká Homoľa
17:30 – 19:00 Večera
Pizza
19:00 – 19:30 Roman Nagy Za hviezdami orientu
Jedna z najväčších astronomických konferencií na svete, General Assembly Medzinárodnej astronomickej únie IAU, zavítala tento raz do Južnej Kórey, krajiny s obdivuhodnou nie len astronomickou minulosťou. Ako prebieha veľkolepé stretnutie astronómov z celého sveta, na ktorom sa napríklad v roku 2006 schválilo odňatie štatútu planéty pre Pluto? Aké (ne)astronomické zaujímavosti mala pre nás krajina moderného aj tradičného orientu pripravené? Aké je to zažiť najväčší civilizačný kontrast na našej planéte? To všetko si (aj) vizuálne priblížime na sobotnej workshopovej prednáške.
19:30 – 20:00 Patrik Čechvala Dojmy z EAS 2022 – Valencia
Koncom júla sa konalo stretnutie Európskej astronomickej spoločnosti - European Astronomical Society (EAS) v španielskej Valencii. Tejto konferencie sme sa zúčastnili spoločne s Emilom Puhom. Porozprávame si niektoré zaujímavosti z tejto konferencie a ukážeme, čo všetko vie Valencia ponúknuť.
20:00 – 20:30 Tomáš Vorobjov Inovatívne vyučovanie v planetáriu
Planetáriá sú budované pre verejnosť a vzdelávanie v oblasti vedy a astronómie. Samotné planetárium však na tieto ciele nestačí. Moderné vyučovacie stratégie, ako napríklad aktívne učenie, sú potrebné na vybudovanie lepšieho a dlhodobejšieho chápania prírodovedných predmetov. Na druhej strane sú profesionálne observatóriá a zariadenia so špičkovým vybavením a zabezpečeným financovaním, ktoré sa zúfalo snažia pridať do zoznamu svojich oficiálnych aktivít kolónku o vzdelávaní. Zväčša sa im to nedarí z dôvodu vysokej bariéry vstupu k zložitým vedecko-technickým témam pre širokú verejnosť resp. žiakov základných a stredných škôl. Organizácia International Astronomical Search Collaboration (IASC) v súčasnosti vyvíja inovatívny súbor nástrojov na poskytovanie najnovších údajov z profesionálnych observatórií priamo do tried a plantérií. Tie umožnia študentom a "vedcom" z radov občanov objavoviť nové asteroidy s bezprecedentov rýchlosťou 24-48 hodín od pozorovania až k spracovaniu dát a publikovaniu výsledkov (objavov).
20:30 – 22:00 Peter Volek Astronomické pozorovanie
22:00 – 00:00 Stolové hry a voľný program