Program Astroworkshopu 2022

piatok 2022‐09‐23
12:00 – 16:00 Príchod a príprava Astroworkshopu
16:00 – 16:15 Roman Nagy
Danica Žilková
Otvorenie 9. ročníka AstroWorkshopu
16:15 – 16:45 Juraj Tóth Expedícia Tau Herkulidy – Arizona a cesta na Havaj
Meteorický roj Tau Herkulidy sa pozoroval z lietadla a pozemných staníc koncom mája 2022, kde sme naše AMOS ako aj spektrálne kamery použili na pozorovanie. Častice pochádzali z rozpadu kométy 73P z roku 1995. Pozorovania potvrdili modelovania meteorického prúdu, hoci maximum aktivity nedosiahlo úroveň meteorického dažďa nad ZHR 1000. Prehľad prvých dojmov a výsledkov sa bude prezentovať.
16:45 – 17:15 Jiří Šilha Odpad a satelity očami astronómov
Znečistenie prírody má za následok zníženie kvality života a jej dlhodobého poklesu. Vesmír, podobne ako životné prostredie na Zemi, podlieha vplyvu človeka, ktorý je v ňom čoraz viac aktívnejši. Narastajúci počet umelých objektov v blízkom okolí Zeme má za následok svetelné znečistenie, ktoré ovplyvňuje aj život na Zemi. Na tento problém sa Astronomická Únia (AÚ) snaží poukázať už niekoľko rokov. V príspevku sa bude prezentovať problém svetelného znečistenia, jeho vplyvu na pozorovania zo Zeme a na kroky, ktoré odporúča prijať AÚ, aby sa negatívne vplyvy potlačili.
17:15 – 17:35 Coffee break
17:35 – 17:50 Danica Žilková Is Mars our New Home II: Requirements for Safe Expedition
Planning is underway for returning humans to the Moon, followed by human missions to Mars. The dangers of extra-terrestrial missions are vast therefore it is eminent to assess the integrated human health risks for long duration expeditions beyond low Earth orbit and potential engineering solutions to mitigate these risks. Regardless of the pragmatic reasons for and against such missions, let us investigate potential efforts which could be advantageous in making these missions – safe Mars return trip - a success.
17:50 – 18:20 Patrik Čechvala Obloha Stredozeme – Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena
J. R. R. Tolkien vytvoril nepochybne úžasné dielo, ktoré dlhé roky fascinuje a podnecuje predstavivosť ľudí naprieč generáciami. Prí písaní svojich príbehov vytvoril mimoriadne komplexný svet s bohatou históriou, ktorý poznáme ako Stredozem. Pri čítaní Tolkienových kníh je však možné vidieť, že veľký význam v príbehoch Stredozeme zohráva aj astronómia a to čo sa odohráva na oblohe. Čitateľ môže jednoducho zistiť, že obloha Stredozeme sa nápadne podobá na reálnu oblohu, tak ako ju vidíme zo Zeme. Počas prednášky si ukážeme, že Tolkien skutočne vychádzal z reálnych astronomických úkazov a vysvetlíme si niektoré základné poznatky z astronómie, ktoré sa objavujú v Pánovi prsteňov.
18:20 – 18:35 Brandon Haber Surprise guest
18:35 – 20:00 Opekačka
20:00 – 00:00 Večerný program / výmena skúseností