Program Astroworkshopu 2022

piatok 2022‐09‐23
12:00 – 16:00 Príchod a príprava Astroworkshopu
16:00 – 16:15 Roman Nagy
Danica Žilková
Otvorenie 9. ročníka AstroWorkshopu
16:15 – 16:45 Juraj Tóth Expedícia Tau Herkulidy – Arizona a cesta na Havaj
16:45 – 17:15 Jiří Šilha Odpad a satelity očami astronómov
17:15 – 17:35 Coffee break
17:35 – 17:50 Danica Žilková Is Mars our New Home II: Requirements for Safe Expedition
17:50 – 18:20 Patrik Čechvala Obloha Stredozeme – Astronómia v diele J. R. R. Tolkiena
18:20 – 18:35 Brandon Haber Surprise guest
18:35 – 20:00 Opekačka
20:00 – 00:00 Večerný program / výmena skúseností
sobota 2022‐09‐24
08:00 – 09:30 Raňajky
09:30 – 10:00 Michal Šturc Gravitácia na veľkých škálach a tmavá hmota
10:00 – 10:30 Martin Baláž Kam za Perzeidmi?
10:30 – 10:45 Tomáš Vörös Numerické modelovanie jasnosti Mesiaca
11:00 – 12:00 Yoga session
12:15 – 13:15 Obed
13:15 – 13:30 Kateryna Kulish Výskum prachovej zložky hyperbolickej kométy C/2015 VL62
13:30 – 14:00 Marek Jurčík Alternatívne vesmírne pohony
14:00 – 14:15 Šimon Mackovjak Využitie strojového učenia pre štúdium kozmického počasia
14:15 – 15:15 Dušan Kalmančok Prehliadka areálu observatória
15:15 – 17:30 Výlet – Veľká Homoľa
17:30 – 19:00 Večera
19:00 – 19:30 Roman Nagy Za hviezdami orientu
19:30 – 20:00 Patrik Čechvala Dojmy z EAS 2022 – Valencia
20:00 – 20:30 Tomáš Vorobjov Inovatívne vyučovanie v planetáriu
20:30 – 22:00 Peter Volek Astronomické pozorovanie
22:00 – 00:00 Stolové hry a voľný program
nedeľa 2022‐09‐25
08:00 – 09:30 Raňajky
09:30 – 12:30 Upratovanie a odchod