Zoznam účastníkov

Samuel Amrich Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze
Martin Baláž Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Ján Baláž Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied
Zuzana Balkóová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Daniela Bartková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Michaela Brchnelová Katholieke Universiteit Leuven
Peter Butka Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach
Žofia Chrobáková Instituto de Astrofísica de Canarias
Patrik Čechvala Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Silvia Ďurišová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Miroslav Fedurco Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Rudolf Gális Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Stanislav Griguš Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Matúš Hančikovský Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Martin Harman Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach
Karol Havrila Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Filip Hlobík Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Filip Janák Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Marek Jurčík Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Jakub Košvanec Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Martina Kováčová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Adrián Kundrát Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach
Juraj Lörinčík Astronomický ústav, Akademie věd České republiky
Šimon Mackovjak Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied
Maria Chiara Maimone Côte d’Azur observatory
Viera Maslej Krešňáková Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach
Pavol Matlovič Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Pavol Mártonfi Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Jaroslav Merc Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Viacheslav Michailenko Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Roman Nagy Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Justína Nováková Katedra fyzikálnej a teoretickej chémie, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Mária Paprskárová Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Tomáš Paulech Astronomické a geofyzikálne observatórium UK
Adriana Pisarčíková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Matej Poliaček DLR – German Aerospace Center
Pedro Russo Leiden University
Igor Strhárský Oddelenie kozmickej fyziky, Ústav experimentálnej fyziky, Slovenská akadémia vied
Daniel Ševčovič Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Ján Šubjak Astronomický ústav, Akademie věd České republiky
Dominika Švecová Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
Juraj Tóth Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Dominika Trnovská Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave
Matej Varga Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technická Univerzita v Košiciach
Lucia Zsilinszká
Danica Žilková Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave