Program ASTRO workshopu 2021

štvrtok 2021‐03‐04
12:00 – 12:10 Karol Havrila
Šimon Mackovjak
Roman Nagy
Otvorenie 8. ročníka Astroworkshopu
12:10 – 12:25 Martin Baláž
Karol Havrila
Emil Puha
Patrik Čechvala
Z domácej kuchyne organizátorov
12:25 – 12:40 Viera Maslej Krešňáková Informatička v astrofyzike. Stratená či nájdená vo vesmíre? Využitie hlbokého učenia pre klasifikáciu zákrytových premenných hviezd či morfologickú klasifikáciu rádiových galaxií.
12:40 – 12:55 Jaroslav Merc Symbiotic binaries and where to find them
12:55 – 13:10 Miroslav Fedurco ELISa: nový nástroj na modelovanie tesných zákrytových dvojhviezd
13:10 – 13:30 Coffee break
13:30 – 13:45 Adrián Kundrát Automatická detekcia elektromagnetických pulzov na spektrogramoch pomocou neurónových sietí
13:45 – 14:00 Žofia Chrobáková Revealing Galactic warp precession
14:00 – 14:15 Marek Jurčík Stopy galaktických fúzií v štruktúrach Mliečnej cesty
14:15 – 14:30 Danica Žilková Is Mars our new home?
14:30 – 14:45 Diskusia
14:45 – 15:00 Kvíz / prestávka
15:00 – 15:15 Maria Chiara Maimone Star And Planet’s Characterisation through High Resolution Spectroscopy and 3D Simulations
15:15 – 15:30 Jakub Košvanec Vesmírny teleskop Gaia
15:30 – 15:45 Prestávka + spoločná foto
15:45 – 16:15 Ján Baláž Slovenský príspevok k misii ESA JUICE
16:15 – 16:30 Juraj Tóth O Amosoch
16:30 – 16:45 Adriana Pisarčíková Study of meteoroid composition by meteor spectroscopy and simulated ablation of meteorites
piatok 2021‐03‐05
12:00 – 12:15 Matej Varga Modelovanie airglowu pomocou strojového učenia
12:15 – 12:30 Samuel Amrich Autonómne pozorovanie Transient Luminous Event z Centrálnej Európy
12:30 – 12:45 Matúš Hančikovský SW a HW riešenie mechaniky autonómneho sledovania TLE
12:45 – 13:00 Justína Nováková Na ceste medzi nebom a zemou
13:00 – 13:30 Coffee break
13:30 – 13:45 Juraj Lörinčík Imaging of solar wind-like outflows in a footpoint of a Coronal Mass Ejection
13:45 – 14:00 Viacheslav Michailenko Odhad štatistickej chyby SDE metódy pre určenie modulácie kozmického žiarenia v heliosfére
14:00 – 14:15 Martin Harman Segmentácia štruktúr slnečnej koróny pomocou hlbokého učenia
14:15 – 14:30 Coffee break
14:30 Spoločná foto
14:30 – 15:30 Pedro Russo Some Social Aspects of Space Exploration
15:30 – 15:45 Šimon Mackovjak Aká by mala byť úloha slovenskej akademickej sféry v ESA?
15:45 – 16:00 Matej Poliaček Vzdelávacie a kariérne príležitosti vo vesmírnom priemysle pre študentov a mladých profesionálov
16:00 – 16:15 Ján Šubjak Exoplanéty vo viaczložkových systémoch s hnedými trpaslíkmi